Kidspark.com.ua

Школа Батьківської Майстерності

Формування цінностей у дітей

Питання формування сімейних цінностей серед молоді

Серед цінностей, створених людством за десятки тисяч років, сім'я є однією з найбільших.

СІМ'Я – це школа, де людина вчиться, як жити в суспільстві. Тому виховання людини починається з виховання його сім'ї. При надходженні в дитячий сад з батьками і дитиною проводяться індивідуальні консультації з питань організації побуту і дозвілля в сім'ї, вивчаються сімейні цінності і правила, за якими живе сім'я, при необхідності організовуються шляхи вирішення проблем.

Постійно діють батьківські лекторії різної тематики, ведеться просвітницька робота через інформаційні куточки, поради батькам. Через сюжет но-рольову гру діти з раннього віку засвоюють ролі трьох поколінь: дитину, мами і тата, бабусі і дідусі.

У дитячому садку влаштовують належні умови для формування дитини та усвідомлення нею сімейних цінностей, а саме: самостійності, працьовитості, людяності, розсудливості, справедливості, самовладання і відповідальності. У нинішніх умовах важливо спонукати дитину через сюжет но-рольові ігри до використання набутого досвіду в практичній життєдіяльності.

У початковій школі тематика сімейних цінностей розвивається на уроках інтегрованого курсу «Я і моя Батьківщина», на позаурочних виховних заходах, сімейних святах. Традиційна родинна мораль: шанобливе ставлення до інших, турбота про старих і немічних членів родини, культура сімейних відносин, сімейні свята і традиції, моральні сімейні цінності: повага, розуміння, підтримка, доброзичливість, чесність – найактуальніші теми бесід з молодшими школярами.

Найсприятливішим часом формування сімейних цінностей є юність. Саме в цей період особистість найбільш відкрита впливам, а погляди і враження, отримані в юності, – глибокі і свідомі.

Проблема інформованості учнівської молоді з питань психології сімейних відносин, психосексуального розвитку є однією з найактуальніших в старшому шкільному віці. З огляду на сказане, з 2001 року впроваджується факультативний курс «Етика і психологія шлюбних відносин».

Основна мета курсу – підготовка старшокласників до сімейно-шлюбних стосунків, засвоєння старшокласниками моделей сімейних відносин, інформації про психологію шлюбу, роль чоловіка і дружини, батька і матері, підвищення соціальної престижності батьківства і материнства, ознайомлення з питаннями ведення домашнього господарства, організації бюджету сім'ї. Практичними психологами розроблені всі заняття даного курсу, включаючи інформаційні повідомлення, інтерактивні вправи.

У 2008-2009н.р. проведено дослідження ціннісних орієнтацій учнів старшокласників. Його мета: вивчити особливості сформування ціннісних життєвих орієнтацій у старшокласників.

Хотілося порівняти пріоритети цінностей в залежності від статі респондентів і результатів дослідження 2008 і 2009 років, на основі отриманих результатів зробити висновки і розробити шляхи подальшої роботи з корекції та розвитку ціннісних орієнтацій старшокласників.

У дослідженні взяли участь +1054 школяра, з них 463 хлопчика і 591 дівчинка (участь в дослідженні за методикою «Ціннісні орієнтації»), і 952 людини, з них 395 юнаків і 557 дівчат (анкетування «Ціннісні орієнтації молоді»).

Результати тестування показують, що домінуючою серед цінностей для респондентів чоловічої статі є «здоров'я», що становить 60% опитаних. Наступна за кількістю виборів цінність для хлопців – «наявність хороших і вірних друзів», 55%; Що стосується респондентів жіночої статі – на перше місце вийшла цінність «щасливе сімейне життя» – 48%, а також «наявність хороших і вірних друзів» – 47%.

Потрібно відзначити, що для респондентів чоловічої статі більше значення має «активна діяльність життя» (47%), ніж любов (42%) і «щасливе сімейне життя» (16, 36%). У той же час для респондентів жіночої статі «щасливе сімейне життя» (48%) переважає над значенням «дружніх відносин» (47%).

Найменш значущі цінності для респондентів обох статей є «щастя інших» і «творча діяльність» – 67%.

Інша методика, яка використовувалася в ході дослідження, анкета «Ціннісні орієнтації молоді» складається з 21 питання і дає можливість з'ясувати ставлення і цінності старшокласників до таких категорій цінностей і життєвих цілей:

  • Відносин з батьками;
  • Поглядів на дружбу, відносин з однолітками;
  • Думки про професійному визначенні та поданні про майбутньої трудової діяльності;
  • Погляди і прийняття загальнолюдських цінностей, особисті інтереси.

За результатами анкетування 250 опитаних дівчат (45%) і 147 хлопчиків (37%) вважають своїх батьків просто люблячими людьми; 134 хлопчика (34%) називають батьків наставниками; 17% представників чоловічої статі і 20% жіночої – друзями, і тільки в середньому 13% серед усіх опитаних – авторитетом. Що стосується цінностей, самі цінності для дівчат – знайти любов (42%), створити сім'ю (38%), мати хороших друзів (31%); серед юнаків – знайти любов (51%), мати хороших друзів (47%), мати міцне здоров'я (35%). Такі цінності, як стати порядною і чесною людиною, бути корисним для суспільства, виховувати волю і сильний характер не беруться до уваги представниками обох статей.

Аналізуючи узагальнені результати дослідження, можна зробити висновки, що представниці жіночої статі зосереджені на створенні сім'ї та особистих переживаннях, в той же час юнаки для себе вважає головною можливість реалізуватися в діяльності, матеріально забезпечити себе. Така тенденція може свідчити про традиційний для суспільства розподілі ролей чоловіка та жінки і стали тендерні стереотипи.

admin

Повернутись вверх